Ostraha objektů a majetku

Zajišťujeme strážní službu na vrátnicích, pochůzkovou strážní službu, ochranu bank, obchodních domů, informační službu na recepcích.

V rámci ostrahy objektu jsou prováděny preventivní protipožární kontroly. Ostrahy objektů provádíme po celém území ČR.